icon-templates

فرآیندهای دوره دکتری

راهنمای تحصیلی برای مقطع دکتری

icon-support

فرآیندهای دوره کارشناسی ارشد

راهنمای تحصیلی برای مقطع کارشناسی ارشد

  1. اخبار
  2. آئین نامه ها
  3. فرم ها

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

معرفی

دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس سیاست کلی مسؤولین محترم جمهوری اسلامی ایران و وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در سال 1371 با ایجاد مدیریت تحصیلات تکمیلی گام موثری در جهت تحقق سیاستهای وزارت متبوع برداشته است. در سال 1377 این معاونت در معاونت آموزشی ادغام شد و  تحت عنوان مدیریت تحصیلات تکمیلی به فعالیت خود ادامه داد.

 اهداف:

 ·      تربيت نيروي انساني متخصص و خلاق با توان حل مسأله

 ·      تقویت و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی به سوي اولويتهاي توسعه كشور

اهم وظایف و اختیارات

·      برنامه ریزی برای گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

·      نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

·      تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی

·      تهيه قرارداد براي دانشجويان بورسيه

·      معرفي دانشجويان دوره دكتري به اداره بورس وزارت علوم جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي شش ماهه و همچنين جهت شركت در كنفرانسهاي خارج از كشور